De leerling als proceseigenaar

5.1. Proces en product-1
5.2. Proces en product-2
5.3. Rol van de leerling
5.4. Rol van de ouders
5.5. Niet doorslaan
5.6. Aandachtspunten
5.7. Middelen