5.4. Rol van de ouders

Naast de leerling zijn (in mindere mate) ook de ouders mede-eigenaar van het leerproces. Het is immers hun kind? Daarom is hun betrokkenheid noodzakelijk. Een regelmatig contact over de leerprestaties van hun kind, over de werkhouding van hun kind en het welbevinden van hun kind is nuttig voor het proces. Ook kan daarbij enige inzet van de ouders gevraagd worden.