Het model zelfstandig werken

2.1. Inleiding
2.2. Model Zelfstandig Werken
2.3. Achterliggende doelstellingen
2.4. Werkwijze
2.5. De taken van de leerkracht
2.6. Opbouw