2.2. Model Zelfstandig Werken

Met ‘Zelfstandig Werken’ wordt in dit document gedoeld op een vast model waarbij de leerlingen enige tijd aan het werk zijn zonder de hulp van de leerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van een stoplicht (rood, groen en oranje) dat aangeeft in welke fase men is. Soms moet de leerling met zijn vragen wachten op een andere stoplichtkleur. (Veel vragen blijken dan te verdampen.) De vaste looproute van de leerkracht geeft daarbij houvast. Met het model ‘Zelfstandig Werken’ wordt dus niet gedoeld op het feit dat de leerlingen een deel van de dag zelfstandig aan het werk zijn met het afwerken van een aantal opdrachten. Zelfstandig Werken is, zoals gezegd, een middel: als de leerlingen zelfstandig werken, heeft de leerkracht tijd over om met individuele leerlingen of met groepjes leerlingen te werken, die bijvoorbeeld meer instructie nodig hebben. Het Zelfstandig Werken biedt zowel de leerkracht als de leerling positieve mogelijkheden. Het is dus geen extra belasting, maar een goed middel om de belasting te verminderen. Dit document dient als leidraad voor de gehele school. Met deze werkwijze verloopt het Zelfstandig Werken op de gehele school op dezelfde manier.