2.6. Opbouw

2.6.1. We streven er naar dat leerlingen in de loop van de jaren steeds langer bezig kunnen zijn met de rode periode van het Zelfstandig Werken. De volgende tijden zijn daarbij vuistregel:

groep 1-2 5-10 minuten
groep 3-4 15 minuten
groep 5-6 20 minuten
groep 7-8 30 minuten


 

 

Deze tijden worden afhankelijk van de specifieke klassensituatie en de taak uitgebouwd. Het spreekt vanzelf dat het hier slechts gaat om een richtlijn.

2.6.2. Bij de invoering van het model Zelfstandig Werken wordt op onze school de volgende opbouw gebruikt: