6.2. Deelvaardigheden

Adequaat samenwerken houdt dus in, dat kinderen communicatief en oplossingsgericht handelen. Dat betekent dat ze kennis en vaardigheden ontwikkelen die horen bij het uitvoeren van taken. We noemen daarbij de onderstaande deelvaardigheden: