6.3. Niveaus van samenwerken

Het samenwerken door leerlingen gaat niet vanzelf. Het vereist (gestuurde) ontwikkeling. Hieronder een opbouw van het samenwerken: