1.6. Zelfstandigheid in engere zin

Naast het gebruik van verschillende werkvormen (zoals het model Zelfstandig Werken en dag- en weektaken) is het ook goed om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten. Vanuit een goed hart is de leerkracht soms geneigd om leerlingen onbewust onbekwaam te maken. Heel veel taken in en buiten de groep kunnen door leerlingen zelf worden uitgevoerd. Het vergroot hun verantwoordelijkheidsgevoel en verhoogt de betrokkenheid. Het moet een stelregel zijn dat de leerkracht niets doet, wat een leerling zelf kan. Dat kan gaan om kleine taken, zoals veters strikken, de jas aan doen of iets uit de kast pakken. Maar ook grotere taken kunnen gerust worden neergelegd bij de leerlingen: planten water geven, vissen verzorgen, opruimwerkzaamheden, bibliotheek etc. In dit kader kan ook een lans gebroken worden voor zelfcorrectie van oefenstof. Het vergroten van kennis hiervan geeft verrassende effecten!