7.1.1. Wat houdt het eerste niveau in

Deze kinderen zijn echt vastgelopen. Zij kunnen de klassikale stof (ook na veel geboden
hulp) niet aan. Er is voor één of meerdere vakken een onoverbrugbare kloof ontstaan met
de rest van de groep. Ook een aangepast programma (minimumpakket) geeft geen echte
oplossing meer.
De school besluit tijdens een overleg van alle betrokkenen (directeur, IB’er, RT’er,
groepsleerkracht(en), schoolbegeleidingsdienst en ouders) om de reguliere leerstof
los te laten en voor het kind een aangepaste leerroute te ontwerpen, een individueel
programma.
In de praktijk zal het veelal gaan om:
• Kinderen die op één (of meer) vakken uitvallen, maar dankzij deze aangepaste
leerroute binnen het bao goed functioneren.
• Kinderen die een verwijzing hebben gekregen, maar nog langere tijd binnen het bao
blijven.
• Kinderen die met behulp van een AB’er binnen het bao adequate hulp ontvangen.