7.2.1. Wat houdt het tweede niveau in

Deze kinderen kunnen meestal mee doen met de klassikale stof. Zij hebben echter
niet genoeg aan de klassikale instructie. Ze hebben meer en vaker uitleg nodig. Dit kan
plaatsvinden op verschillende manieren:
• Individuele hulp van de leerkracht tijdens de les.
• Hulp aan de instructietafel: na afloop van de klassikale instructie in de vorm van een
instructiegroepje aan een aparte instructietafel (verlengde instructie).
• Preteaching: het kind krijgt vooraf instructie van de stof die op een later tijdstip
klassikaal wordt behandeld. De lesstof is dan al enigszins bekend bij de kinderen. Dit
zorgt voor meer zelfvertrouwen en meer succeservaring.
• Remedial teaching binnen of eventueel buiten de groep: als de leerkracht ervaart dat
een leerling een te grote achterstand oploopt bij een bepaald vak.
• Minimumpakket: als de klassikale stof structureel teveel is en te veel moeilijkheden
blijft opleveren is een aangepast programma (minimumpakket) een mogelijke
oplossing. Veel methoden bieden de mogelijkheid van een minimumprogramma.