7.2.6. Communicatie

6.1. Met het kind
Het is belangrijk met het kind zelf te communiceren. Met het kind wordt besproken
waarom het werkt in het tweede niveau. Ook wordt verteld waarom voor een bepaalde
werkwijze uit dit niveau wordt gekozen. De vorderingen worden gedeeld met het kind.
Vooral als het gaat om hulp buiten het lokaal, moet goed worden gecommuniceerd wat
het kind hier zelf van vindt!
6.2. Met de ouders
De ouders worden op de hoogte gesteld als er sprake is van individuele remedial
teaching, preteaching en/of het werken met een minimumpakket. Als het kind veel
ongeplande individuele hulp of verlengde instructie krijgt, kan dit op de ouderavond of
tijdens het ouderbezoek gecommuniceerd worden met de ouders.
6.3. Met IB’er, team en MT
Ongeplande individuele hulp en verlengde instructie worden gewoonlijk niet gemeld
op de leerlingbespreking of op andere wijze gecommuniceerd. Dit gebeurt alleen als de
leerling ter sprake komt vanwege grote of groeiende problematiek.
Preteaching, remedial teaching en een minimumpakket worden altijd op de
leerlingbespreking gemeld. Via het verslag van de leerlingbespreking komt deze
informatie bij de directie.