7.3.1. Wat houdt het derde niveau in

Zoals aangegeven in het theoretisch gedeelte, gaat het hier om het grootste deel van de
groep. Minstens de helft van de kinderen hoort in dit niveau thuis.
Deze kinderen kunnen het klassikale programma over het algemeen goed of redelijk
volgen. Er is niet of nauwelijks extra hulp nodig en zij komen ook niet of weinig toe
aan extra opdrachten. Als zich problemen voordoen, is dit van tijdelijke aard: na enige
beperkte ondersteuning kan de leerling weer verder.
Voor alle niveaus geldt dat de basale leerkrachtvaardigheden heel belangrijk zijn
om problemen tijdig te signaleren, kundig te analyseren en vervolgens adequaat te
behandelen. In dit derde niveau geldt dat dubbel. Vanuit de gedachte dat voorkomen
beter is dan genezen, zijn een goede instructie, een goed pedagogisch klimaat en een
didactisch vangnet onontbeerlijk.