7.3.3. Wie is verantwoordelijk

• Ten aanzien van de beslissing of een kind in het derde niveau werkt, ligt de verantwoordelijkheid
bij de groepsleerkracht. Bij twijfel wordt overlegd met de IB’er.
• Ten aanzien van de samenstelling van de leerstof volgt de leerkracht het programma
dat de methode aanbiedt.
• Ten aanzien van de uitvoering van het programma is de groepsleerkracht als eerste
verantwoordelijk voor het kind.