7.3.4. Praktische uitwerking

De leerkracht geeft instructie aan de leerlingen van het derde niveau volgens de
didactische principes van de methode. De leerlingen voeren het basisprogramma uit.
Voor een kind met een laag tempo kan de groepsleerkracht de beslissing nemen dat
het van elk type opgave een verminderd aantal opdrachten uitvoert (diff erentiatie naar
hoeveelheid oefenstof). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inkorten van rijtjes sommen.
Voor momenten dat de leerling niet verder kan met de basisopdrachten of dat de leerling
in incidentele gevallen binnen de gegeven tijd klaar is met de opdrachten, kan een
werkboek worden gegeven of samengesteld met eenvoudige oefenstof.