7.3.5. Verslaglegging

In de klassenmap worden de namen van de leerlingen genoteerd die werken in het derde
niveau. De resultaten van de uitgevoerde opdrachten, worden bijgehouden in:
• De schriften van de leerlingen.
• De cijferlijst van de groepsleerkracht.
• Het groepsoverzicht behorend bij de methodetoets.