7.3.7. Materialen

De klassikale methoden voor rekenen, spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen,
al dan niet aangevuld met digitale programma’s.
Eventueel kan gebruik gemaakt worden van extra opdrachten die qua niveau passen bij
de standaard leerstof. (Meer van het zelfde.)