7.4.3. Wie is verantwoordelijk

Ten aanzien van de beslissing of een kind extra stof krijgt aangeboden ligt de
verantwoordelijkheid primair bij de groepsleerkracht. (Zie ook paragraaf 2)
Ten aanzien van het samenstellen van de extra leerstof is de groepsleerkracht
verantwoordelijk. Hierbij is echter wel samenwerking met IB’er, RT’er en
onderwijsassistent noodzakelijk.
Ten aanzien van de vervaardiging van het materiaal is de groepsleerkracht als eerste
verantwoordelijk. Eventuele uitvoerende werkzaamheden, zoals verzamelen, kopiëren en samenstellen, kunnen worden gedelegeerd naar een onderwijsassistent, remedial teacher, kopieermoeder e.d.
Ten aanzien van de uitvoering van het programma is de groepsleerkracht als eerste
verantwoordelijk voor het kind.
De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk voor het kind. Het mag niet zo zijn dat de leerkracht het kind uitbesteedt aan de zorgen van een ander.