7.4.7. Communicatie

7.1. Met het kind
Het is in de eerste plaats belangrijk om met het kind zelf te communiceren. Voorkomen moet worden dat het kind alleen maar het door de leerkracht opgedragen werk doet. Het kind wordt betrokken bij de beslissing om te werken in het vierde niveau. Het kind is dus eigenaar van het proces. Daarmee draagt het ook zijn eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht begeleidt hem daarbij wel en heeft daarbij ook oog voor het welbevinden van het kind.
7.2. Met de ouders
Het is verstandig om de ouders op de hoogte te stellen van het feit dat hun kind gaat
werken met extra stof. Het kan zijn dat dit werk veel spanning geeft, die op school niet merkbaar is, maar thuis wel wordt geuit.
Natuurlijk hangt bovenstaande af van de aard van het extra werk. Bij pluswerk uit de
methode of een regulier werkboekje is het voldoende als het op een ouderavond of
ouderbezoek wordt meegedeeld. Bij het werken met aparte modules is het beter dit apart mee te delen.
7.3. Met IB’er, team en MT
Dat een kind werkt in het vierde niveau hoeft niet besproken te worden. Wel is het aan te bevelen op een leerlingbespreking even een rondje te maken, waarbij elke leerkracht heel kort aangeeft welke kinderen extra werk krijgen. Eventuele knelpunten kunnen dan aan de orde komen.