7.4.8. Materialen

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen extra materiaal en verrijkingsmateriaal. Extra materiaal is ‘meer van het zelfde’, al dan niet in een ander jasje. Het kan ingezet worden bij kinderen laag in niveau 4 (en ook bij kinderen uit niveau 3). Verrijkingsmateriaal onderscheidt zich hierin, dat het méér biedt en breder en dieper gaat dan het extra materiaal. Vaak is het ook niet direct aan het curriculum gebonden.
Goede verrijkingsstof moet voldoen aan de criteria zoals die hierboven genoemd zijn in paragraaf 4.2.
Via internet zijn veel goede materialen te vinden. Zowel verwijzingen naar werkboekjes e.d. alsmede kant-en-klare materialen.