7.5.3. Wie is verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor de beslissing of een kind andere lesstof krijgt aangeboden,
ligt bij de leerkracht, in overleg met de IB’er en ouders.
De groepsleerkracht en de IB’er zijn samen verantwoordelijk voor het samenstellen van
de verrijkingsleerstof. Een HB-specialist kan eventueel adviseren.
De leerkracht is verantwoordelijk voor vervaardiging van het materiaal. De HB-specialist
adviseert de leerkracht en zorgt voor een up-to-date aanbod van noodzakelijke
materialen. De uitvoerende werkzaamheden kunnen eventueel worden gedelegeerd naar
een onderwijsassistent of een andere beschikbare vrijwilliger.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Hij blijft ook
eindverantwoordelijk.
Voor hoogbegaafde leerlingen die niet vallen onder het profi el van de ‘zelfstandige
leerling’ (Betts & Neihart, 1988; 2010), kan het wenselijk zijn dat ze deelnemen aan het
programma van de plusklas, als de school daarover beschikt (zie punt 4.5).