7.5.6. Verslaglegging

Voor iedere niveau 5-leerling wordt een handelingsplan geschreven in ParnasSys. Dit plan
wordt geschreven conform de eisen voor ‘handelingsgericht werken’. In het plan zijn altijd
pedagogische en didactische doelen opgenomen. De pedagogische doelen gaan over de
persoonlijkheidsontwikkeling. Het kunnen ook vaardigheden zijn op het gebied van de
sociale ontwikkeling. De didactische doelen gaan over verrijkingslesstof om tegemoet
te komen aan de cognitieve uitdaging. In dit plan wordt onderscheid gemaakt tussen
het werk in de plusklas en het werk in de eigen groep. Bij het onderdeel ‘uitvoering’ kan
de voortgang van het werk bijgehouden worden; niveau vijf handelingsplannen gelden
meestal voor een heel schooljaar. Met leerlingbesprekingen en voor de rapporten, kunnen
evaluaties geschreven worden.