Differentiatie

2.1. INLEIDING
2.2. BEGRIPSOMSCHRIJVING
2.3. PEDAGOGISCHE ASPECTEN
2.4. PRAKTISCHE ASPECTEN
2.5. SUCCESVOLLE DIFFERENTIATIE
2.6. VISIE OP DIFFERENTIATIE
2.7. DE PRAKTIJK