2.6. Visie op differentiatie

Er zijn verschillende differentiatieprofielen mogelijk: A, B, C en D. (Naar het APS.)

Het Zwols Model is niet in één profiel te vangen. Er zal heel veel gewerkt worden vanuit
het B-profiel: optimale differentiatie binnen de klassikale setting. Maar daarnaast zal
de leerkracht op grond van bewuste keuzen voortdurend pendelen. Hij zal soms vanuit
het A-profiel werken: alle leerlingen hetzelfde. Soms zal het C-profiel gebruikt worden,
zoals bijvoorbeeld bij de aangepaste Leerroutes uit het eerste en vijfde niveau. Dus: een
pendelen vanuit het B-profiel.