Zelfstandigheid

1. ZELFSTANDIGHEID
2. HET MODEL ZELFSTANDIG WERKEN
3. DAG- EN WEEKTAKEN
4. BEVORDEREN VAN ZELFSTANDIGHEID
5. DE LEERLING ALS PROCESEIGENAAR
6. SAMENWERKEN VAN LEERLINGEN
7. SCHOLING