Niveau 1

7.1.1. WAT HOUDT HET EERSTE NIVEAU IN
7.1.2. WANNEER MAG EEN KIND IN DIT NIVEAU WERKEN?
7.1.3. WIE IS VERANTWOORDELIJK
7.1.4. PRAKTISCHE UITWERKING VAN DE AANGEPASTE LEERROUTE 1
7.1.5. HOE ORGANISEER JE DAT
7.1.6. VERSLAGLEGGING
7.1.7. COMMUNICATIE
7.1.8. WELKE MATERIALEN