Niveau 3

7.3.1. WAT HOUDT HET DERDE NIVEAU IN
7.3.2. WANNEER MAG EEN KIND IN DIT NIVEAU WERKEN
7.3.3. WIE IS VERANTWOORDELIJK
7.3.4. PRAKTISCHE UITWERKING
7.3.5. VERSLAGLEGGING
7.3.6. COMMUNICATIE
7.3.7. MATERIALEN