Niveau 2

7.2.1. WAT HOUDT HET TWEEDE NIVEAU IN
7.2.2. WANNEER MAG EEN KIND IN DIT NIVEAU WERKEN
7.2.3. WIE IS VERANTWOORDELIJK
7.2.4. PRAKTISCHE UITWERKING
7.2.5. VERSLAGLEGGING
7.2.6. COMMUNICATIE
7.2.7. WELKE MATERIALEN