Niveau 4

7.4.1. WAT HOUDT HET VIERDE NIVEAU IN
7.4.2. WANNEER MAG EEN KIND IN DIT NIVEAU WERKEN
7.4.3. WIE IS VERANTWOORDELIJK
7.4.4. PRAKTISCHE UITWERKING VAN HET WERKEN MET EXTRA STOF
7.4.5. HOE ORGANISEER JE DAT
7.4.6. VERSLAGLEGGING
7.4.7. COMMUNICATIE
7.4.8. MATERIALEN