7.2.7. Welke materialen

Ten aanzien van de materialen moet in de eerste plaats gewezen worden op de reguliere
klassikale methoden. Hierin staat veel bruikbare hulp voor de leerkracht beschreven. In de
methoden zijn verschillende diff erentiatievormen ingebouwd: naar oplossingswijze, naar
handelingsniveau, naar inhoud en naar instructietijd.
Daarnaast heeft elke school een orthotheek waarin veel materiaal aanwezig is.
Eventueel kan gebruik gemaakt worden van datgene wat vermeld staat bij het eerste
niveau.