1.4. Algemene uitgangspunten

1.4.1. Marzano
1.4.2. Weggeman
1.4.3. HGW
1.4.4. OGW

Er zouden heel veel uitgangspunten te noemen zijn die inhoudelijk hout snijden. Voor de liefhebber verwijzen we echter naar de vakliteratuur. We willen ons hier nu beperken tot een tweetal algemene uitgangspunten die veel betekend hebben voor de gedachtewereld achter het Zwols Model. Daarna noemen we ook enkele uitgangspunten die binnen het huidige Passend Onderwijs voorop staan en inhoudelijk naadloos aansluiten bij ons differentiatiemodel.