Strategieën

2.1. Het stellen van vragen
2.2. Het gebruik van interactie
2.3. Proces en product
2.4. Relatie met de leerling
2.5. Gebruik van de juiste didactiek
2.6. Gebruik van activerende werkvormen