2.3. Proces en product

In hoofdstuk 2 wordt geschreven over proces en product. Hier wordt benadrukt dat de leerling zoveel mogelijk mede proceseigenaar is. Dat activeert bovenmate. Hetzelfde geldt voor het product, dat zijn product is.