2.5. Gebruik van de juiste didactiek

Ook dit onderwerp wordt in andere hoofdstukken uitgewerkt. Daarom is het voldoende om het hier alleen te noemen. Het kiezen van bijv. de goede instructievorm heeft namelijk ook invloed op de betrokkenheid en de activering van de leerling. Responsieve Instructie en Directe Instructie zijn aanpakken die het actief meedoen van de leerling sterk bevorderen. Het kringgesprek is een aanpak die mogelijkheden biedt om veel leerlingen te activeren. Het is noodzakelijk dat de leerkracht beschikt over de vaardigheid om de juiste didactische keuzes te maken. Zoals de timmerman zijn opdracht beziet en dan een keuze maakt uit de hem ter beschikking staande gereedschappen, moet de leerkracht afhankelijk van zijn lesinhoud kiezen voor een goede didactiek. Bij de uitleg van een rekenprobleem is de Directe Instructie vaak het best. Bij de Bijbelles is echter een vertelling gewoonlijk de meest nuttige instructievorm. Dus de activerende leerkracht beschikt over tal van didactische tools om de leerlingen maximaal te activeren.