7.1.3. Wie is verantwoordelijk

Ten aanzien van de beslissing of een kind de reguliere leerstof loslaat en een Aangepaste Leerroute gaat volgen, ligt de verantwoordelijkheid bij de directie, de IB’er, de groepsleerkracht(en) en de ouders. Inbreng van de sbd is daarbij aan te bevelen.

Ten aanzien van het samenstellen van het aangepaste programma is de IB’er verantwoordelijk. Deze voert dat werk uit in overleg met de groepsleerkracht en de RT’er.

Ten aanzien van de vervaardiging van het materiaal is de IB’er als eerste verantwoordelijk. De uitvoerende werkzaamheden kunnen echter worden gedelegeerd naar een Onderwijsassistent, een RT’er, kopieermoeder e.d.

Ten aanzien van de uitvoering van het programma is de leerkracht verantwoordelijk. De groepsleerkracht is als eerste verantwoordelijk voor het kind. Dit geldt voor de uitvoering van het lesprogramma.

De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk voor het kind. Het mag niet zo zijn dat de leerkracht het kind uitbesteedt aan de zorgen van een ander.