7.1.8. Welke materialen

8.1. Rekenen

8.2. Taal
Het gaat veeleer om aanpassingen in bestaande methodes. In het SBO (Eliëzerschool- Zwolle) wordt gebruik gemaakt van de methode Taalverhaal.

8.3. Spelling

8.4. Lezen