7.5.5. Hoe organiseer je dat

5.1. Met de klas
Leerlingen in het vijfde niveau doen met de meeste vakken met de klas mee om geen
uitzonderingspositie te krijgen binnen de eigen groep. Wel dient zoveel mogelijk gelet
te worden op het top down aanbieden van de instructie. Bij samenwerking is het goed
om voor iedere groepsdeelnemer een persoonlijk leerdoel te hebben. Dit voorkomt dat
intelligente leerlingen al het denkwerk doen en anderen de ‘punten’ opstrijken.
5.2. Voortoetsen
Bij rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling kunnen de methodetoetsen van tevoren
afgenomen worden om de instructiebehoefte te bepalen aangaande de basisstof. Het is
goed om alleen te werken aan wat nog niet beheerst wordt. Als de hele toets goed wordt
gemaakt (tenminste 90-95 % goed én niet meer dan één fout per categorie), kan de
niveau 5-leerling in de periode dat de groep het blok of thema doorloopt, aan zijn eigen
taken werken. Alle oefenstof kan geschrapt worden. Bij het volgende blok wordt weer
vooruit getoetst. Dus niet verder blijven toetsen, maar het kind gaat synchroon met de
groep door de stof, tenzij de verschillen zo groot worden dat versnelling overwogen moet
worden.
Het is belangrijk om hiaten in kennis tijdig te signaleren! Dat kan een leerkracht zien in
zijn toetsregistratie of tijdens de les. Als de resultaten, hetzij van een methodetoets of
van een niet-methodetoets, onverwacht minder zijn dan je zou denken, is het goed om te
checken of deze leerling het werkelijk niet heeft begrepen of dat hij om een andere reden
minder presteerde. Aansluitend daarop is een compacte uitleg (bv. tijdens zelfstandig
werken) meestal al voldoende om het probleem de wereld uit te helpen.
5.3. Correctie
Als de leerling klaar is met zijn werk, pakt hij het antwoordboekje en corrigeert
zelf zijn werk. Daarna legt hij het boekje op de afgesproken plaats. De leerkracht
neemt het werk van de leerling door op een afgesproken tijdstip en stuurt indien
nodig bij. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. Met de leerlingbespreking (of
rapportenvergadering) kan dit werk meegenomen worden in de beoordeling.