7.5.8. Materialen

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige materialen. Hoe deze
materialen gebruikt worden en welke opdrachten erbij gegeven worden, maakt het
verschil. Een beredeneerd curriculum is aan te bevelen, omdat dan aandacht besteed
wordt aan de persoonlijkheidsontwikkeling en de cognitieve uitdaging.
Een overzicht van leermiddelen is meestal in vrij korte tijd al weer verouderd. Iedereen
kan tegenwoordig via Google een schat aan materialen vinden op internet. De
onderstaande lijst zou kunnen dienen als een compact opstartpakket voor een plusklas.
Dat geldt ook voor de genoemde websites.
Materialen:
• Op ontdekkingsreis - Werkboeken voor groep 3 t/m 8 (persoonlijkheidsontwikkeling)
• Geen probleem - Map groep 5/6 en 7/8. (wiskundige strategieën)
• Denk goed, voel je goed. Werkboek cognitieve gedragstherapie voor kinderen en
jongeren.
• Kinderen en fi losoferend ontdekken.
• Topklassers.
• Leren leren.
• Leren onderzoeken.
• Taxonomie van Bloom.
• Digitale middelen.
• Creatieve programma’s.
• Culturele programma’s.
• etc.
Internet:
• www.schoolsupport.nl
• www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com
• www.mijneigenproject.nl
• www.thinkbuzan.com (downloaden van mindmapprogramma iMindmap 8)
• www.readinga-z.com (Engelstalige leesboekjes van Level AA t/m Level Z)