3.2. Efficiënt en effectief

Er wordt door leerkrachten veel geklaagd over de steeds toenemende administratiedruk. Als antwoord op deze (terechte) klacht ligt bij ons de plicht om de (ondersteunings)-administratie zo eenvoudig mogelijk te houden. Hier is echter wel sprake van een spanningsveld. Enerzijds zijn daar de wettelijke eisen, zoals door wetgever en inspectie gesteld. Anderzijds is de werkelijke noodzaak van allerlei protocollen en procedures niet duidelijk. Een professionele leerkracht hoeft niet alles vast te leggen in documenten. Wel moet hij ervoor zorgen dat er een goed leerlingdossier aanwezig is, dat in het geval van een verwijzing voldoende informatie bevat. We pleiten dus voor een minimum aan administratie met een zo groot mogelijk eff ect.