Omgaan met een moeilijke groep

7.1. Inleiding
7.2. Zoeken naar de oorzaak
7.3. Checklist
7.4. Sociogram
7.5. Observatie
7.6. Handelen