5.1.1. Basisvaardigheden

Het goed differentiëren en het goed omgaan met verschillende niveaus binnen de groep vereist een aantal basisvaardigheden. Het Zwols Model gaat er dan ook van uit dat de vijf basisvaardigheden voorwaardelijk zijn om te komen tot een goede differentiatie. Zonder deze vaardigheden zal de specifi eke vaardigheid van het omgaan met vijf niveaus weinig kansen hebben. Daarmee is niet gezegd dat eerst alle basisvaardigheden volledig beheerst moeten worden om te kunnen komen tot de specifieke vaardigheid differentiëren met vijf niveaus. De school bepaalt hierin zelf zijn keuzes.