5.3.4. Vierde stap

Het evalueren van het traject aan de hand van enkele evaluatievragen. Is het gewenste doel bereikt? Hoe gaan we de verworvenheden borgen? Wie krijgt daarin welke rol? Wanneer komt het onderwerp terug? Eventueel kan de nulmeting herhaald worden.