5.2. Invoeringsdeel

Naast de uitgebreide beschrijving van het Zwols Model in het algemene deel is er ook een invoeringsdeel met daarin een algemene beschrijving van het begrip diff erentiatie en de implementatie, alsmede een aanzet voor alle bouwstenen. Per bouwsteen is er een kort document dat als basis dient voor de tweede stap.