5.1.2. Specifieke vaardigheden

De specifieke vaardigheden zijn uiteindelijk de kern van het Zwols Model. Van oorsprong ging het in 2003 immers om de vraag hoe te differentiëren. Daarbij is gekozen voor het omgaan met vijf verschillende niveaus. De grote middengroep behoort tot niveau 3. Aan weerszijden wordt aandacht gegeven aan leerlingen met enige ondersteuningsbehoefte: niveau 2 (extra hulp) en niveau 4 (verrrijking). Het 1e en 5e niveau betreffen beide aangepaste leerroutes, in het eerste geval voor leerlingen met een Ontwikkelings Perspectief (OPP) en in het tweede geval voor de meer- of hoogbegaafde leerling. Deze vijf niveaus zijn ieder als bouwsteen te beschouwen.