6.5. Coöperatieve werkvormen

Deze werkvormen kunnen heel divers zijn, maar allemaal voortbouwen op de bovenstaande gedachten. Voor een opsomming en uitwerking van deze coöperatieve werkvormen verwijzen we naar het hoofdstuk Activeren, daarvan paragraaf 2.6. en bijlage 5.