5.5. Niet doorslaan

Bij ontwikkelingen blijkt nogal eens, dat we eerst naar de ene kant doorslaan en vervolgens naar de andere kant. Een andere valkuil is dat we met het badwater ook het kind weg gooien. Laten we er in dit verband voor waken door te slaan. Al wordt de leerling (mede-)eigenaar, al worden ouders warm betrokken, de leerkracht houdt zijn eigen verantwoordelijkheden en is uit hoofde van zijn professie ook eigenaar van proces en product. Hij blijft nodig om dit proces in goede banen te leiden. Daarmee is het niet mogelijk dat bijv. de leerling bepaalt wat hij moet leren. Anderzijds mag de leerkracht niet komen tot een houding: ‘Dat is jouw probleem…’. Een evenwichtige houding binnen dit spanningsveld is vereist. Het vijfde gebod en zijn uitleg in de Heidelbergse Catechismus is daarbij leidend.