6.4. Rollen

Het toekennen van (wisselende) rollen bij een samenwerkingsopdracht bevordert de verantwoordelijkheid van elk groepslid voor het resultaat. In een groepje van vier kinderen is er bijvoorbeeld één gespreksleider: hij leest de opdracht en helpt de anderen. Een ander is de materiaalmeester: hij zorgt ervoor dat alle benodigdheden aanwezig zijn. Weer een ander is de tijdsbewaker: hij houdt de tijd in de gaten en zorgt dat alle leden meedoen. De vierde is tenslotte de verslaglegger: hij maakt een verslag van het resultaat en het samenwerkingsproces.