3.1. Algemeen

Het is goed om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven bij hun taken. Dit verhoogt de zelfstandigheid en het verhoogt de betrokkenheid op de taak. Er kan in opklimmende mate gekozen worden voor de inzet van dag- en weektaken. De mate wordt bepaald door de mogelijkheden en de ervaringen van de leerkracht en zijn groep. Er moet een keuze gemaakt worden binnen een spanningsveld waarbij enerzijds optimale zelfstandigheid is vereist, maar anderzijds wel voldoende grip gehouden moet worden op het proces.