1.1. Algemeen

Zoals eerder aangegeven vereist differentiatie een aantal basisvaardigheden bij leerkracht én leerling. Eén van deze vereiste vaardigheden is de mate waarin de leerling over voldoende zelfstandigheid beschikt. Hoe meer en hoe beter leerlingen zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren, des te meer ruimte komt er voor de leerkracht om als coach van zijn groep maximaal te differentiëren en optimaal te beantwoorden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van elke leerling. In dit hoofdstuk wordt deze zelfstandigheid nader beschreven. We gaan dieper in op het model ‘Zelfstandig werken’ en het werken met dag- en weektaken. Ook het onderwerp ‘regels en routines’ hoort hier eigenlijk bij genoemd te worden. Dit komt echter uitgebreid aan de orde bij het hoofdstuk ‘Klassenmanagement’.